AKO SI REZERVOVAŤ TRAMPOLÍNKU 

Na JUMPING® je potrebná trampolína a kedže ich máme k dispozícii 22 kusov je nutná rezervácia.

Rezervácie prijímame na telefónnom čísle :

 

0904 984 531  

 

môžete poslať sms v tvare MENO + DEŇ + HODINA cvičenia  

alebo

zatelefonovať a ja si Vás na hodinu zapíšem

alebo 

na každej hodine JUMPING® sa môžete zapísať do rezervačného zošita a rezervovať si tak ďalšie cvičenia.

 

Môže sa Vám stať, že budete mať rezervovanú trampolínku a nebudete môcť na hodinu prísť. V takomto prípade je potrebné rezerváciu zrušiť cez SMS  do 12:00 v deň kedy sa hodina uskutoční, aby ste neblokovali trampolínku pre iného záujemcu o cvičenie. 

Ak sa však neodhlásite včas, alebo na hodinu vôbec neprídete bude Vám vyúčtovaná suma 3,50 € ak sa budete chcieť zúčastniť ďalšej jumping® hodiny.